Stofbeheersingsplannen

Uit metingen is gebleken dat er niet zozeer een constante blootstelling aan stof is, maar dat er sprake is van piekblootstellingen. Dit betekent dat er bij een aantal specifieke kortdurende werkzaamheden opeens veel stofvorming is die na korte tijd verdwijnt.
Denk daarbij aan het afwegen van grondstoffen en het bereiden van deeg in bakkerijen. In de grondstoffenindustrie en in de maalindustrie kunt u daarbij denken aan het storten van grondstoffen en afzakken.

Met behulp van het stofbeheersingsplan kan eenvoudig worden vastgesteld bij welke werkzaamheden er sprake is van zo’n piekblootstelling en of er al voldoende maatregelen worden genomen om de blootstelling te verminderen.
Als er aanvullende maatregelen genomen moeten worden kan met behulp van het handboek stofbeheersing een oplossing geselecteerd worden.
De uitkomst van deze inventarisatie wordt opgenomen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Er is een stofbeheersingsplan voor de bakkerij, voor de bakkerijgrondstoffenindustrie en voor de maalindustrie die u hieronder kunt downloaden.

Stofbeheersingsplan Bakkerij

Stofbeheersingsplan Bakkerijgrondstoffenindustrie

Stofbeheersingsplan Maalindustrie